Cookie Settings

IMØDEKOM AB18's
KRAV OM GRANSKNING OG KVALITETSIKRING
VED ENTPRENØRPROJEKTERING MED GLASSHOUSE

AB18 STILLER KRAV OM
GRANSKNING OG KVALITETSSIKRING


Med AB18-aftalegrundlaget skal entreprenøren dokumentere sin granskning og kvalitetssikring overfor bygherren.

Hvis entreprenørens aftalte kvalitetssikring viser sig at svigte væsentligt, kan den normale 5-års grænse for entreprenørens mangelansvar forlænges (§55 stk. 4).

Glashouse's bygningsdelsjournal sammenholder data på bygningsdelsniveau på tværs af modeller og projektmateriale, og med visuel fremhævelse af uoverensstemmelser mellem modeller og projektmateriale muliggøres en målrettet granskning og kvalitetssikring.

Ved entreprenørprojektering skal entreprenøren deltage i en tværfaglig granskning af det samlede projekt ved at granske eget projekt og dettes grænseflader til andre projekter (§17 stk 3).

Se mere om granskning på tværs af modeller med Glasshouse.

FÆRDIGMELDING MED RESULTAT AF KVALITETSSIKRING
Ved færdiggørelse af projektet skal entreprenøren færdigmelde skriftligt til bygherren, som skal godkende projektet. Resultatet af entreprenørens kvalitetssikring skal vedlægges meddelelse om projektets færdiggørelse til bygherren (§17 stk. 7).

Fra Glasshouses bygningsdelsjournal kan du opsætte en rapport, som dokumenterer kvalitetssikringen. Rapporten kan eksporteres til PDF.

BYGHERRENS ANVISNINGER
Entreprenørens kvalitetssikring og granskning skal være i overensstemmelse med eventuelle bestemmelser herfor i bygherrens udbudsmateriale (§17 stk. 6 og §21 stk. 1). Eksempelvis kan bygherre kræve, at entreprenøren bruger Glasshouse til kvalitetssikring og granskning.
KVALITETSSIKRING - AB18's DEFINITION
AB18 §2 stk. 6 definerer kvalitetssikring som “aktiviteter, som har til formål at forebygge mangler i et byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og udførelse”.
GRANKNING - AB18's DEFINITION
AB18 §2 stk. 7 definerer granskning som “en sammenhængende og systematisk gennemgang af et projekt som led i kvalitetssikring med henblik på at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til projektet samt at identificere relevante problemer”.
UD MED AB92, IND MED AB18
AB18 trådte ikraft 1. januar 2019 som erstatning for AB92, og retter sig mod arbejder og leverancer inden for bygge- og anlægsprojekter for bygherrer.

"Arbejde" indebærer blandt andet projektering udført af entreprenøren og i visse tilfælde teknisk rådgivning (§2 stk. 3).

Bygherre og rådgiver skal sammen vedtage om AB18 tages i anvendelse.
Vil du prøve hvor nemt du kan granske og kvalitetssikre dit projekt?

...så lad os tage en uforpligtende snak om mulighederne. Find os her
Vil du se, hvornår du skal betale for Glasshouse skal du klikke her
Udvalgte virksomheder
BIG AART Architects Rørbæk og Møller Arkitekter
JJW Arkitekter Henning Larsen DEM Danish Energy Management
COWI MOE OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører