Cookie Settings

IMØDEKOM ABR18's ERSTATNINGSANSVAR VED
MANGELFULD GRANSKNING OG KVALITETSSIKRING
MED GLASSHOUSE

ABR18 PÅLÆGGER RÅDGIVER
NYT ERSTATNINGSANSVAR


Med ABR18-aftalegrundlaget risikrerer rådgiver et erstatningsansvar, som kan være op til 2 gange rådgiverhonoraret (ABR18 §50 stk. 4).

Med andre ord kan et projekts økonomi hurtigt vælte, hvis du som rådgiver ikke lever op til dine ABR18-pligter.

Glashouse's bygningsdelsjournal sammenholder data på bygningsdelsniveau på tværs af modeller og projektmateriale, og med visuel fremhævelse af uoverensstemmelser mellem modeller og projektmateriale muliggøres en målrettet granskning og kvalitetssikring.

GRANSKNING VED HVER FASEAFSLUTNING
En af ABR18s centrale ændringer i forhold til ABR89 er rådgiverens pligt til at kvalitetssikre (§9 stk. 1) ved eksempelvis at granske i relation til grænseflader (§14 stk. 1).

Rådgiver skal desuden granske ved hver faseafslutning (§11 stk. 2) og vedlægge resultatet af granskningen i sin færdigmelding af fasen. Færdigmeldingen skal herefter godkendes af bygherre (§11 stk. 3).

Fra Glasshouses bygningsdelsjournal kan du opsætte en rapport, som dokumenterer granskningen. Rapporten kan eksporteres til PDF.

Ved delt rådgivning skal det samlede projekt granskes ved faseafslutning. Her skal hver af de projekterende granske eget projekt og dettes grænseflader til andres projekter (§23 stk. 4).

Se mere om granskning på tværs af modeller med Glasshouse.

BYGHERRENS ANVISNINGER
Med ABR18 (§17 stk. 1) kan bygherren kan give anvisninger til opgavens udførelse. Eksempelvis kan bygherre kræve, at rådgiver bruger Glasshouse til kvalitetssikring og granskning.

KVALITETSSIKRING - ABR18's DEFINITION
ABR18 §2 stk. 2 definerer kvalitetssikring som “aktiviteter, som har til formål at forebygge mangler i et byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og udførelse”.
GRANKNING - ABR18's DEFINITION
ABR18 §2 stk. 3 definerer granskning som “en sammenhængende og systematisk gennemgang af et projekt som led i kvalitetssikring med henblik på at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til projektet samt at identificere relevante problemer”.
UD MED ABR89, IND MED ABR18
ABR18 trådte ikraft 1. januar 2019 som erstatning for ABR89, og retter sig mod rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsprojekter for bygherrer.

Bygherre og rådgiver skal sammen vedtage om ABR18 tages i anvendelse.
Vil du prøve hvor nemt du kan granske og kvalitetssikre dit projekt?

...så lad os tage en uforpligtende snak om mulighederne. Find os her
Vil du se, hvornår du skal betale for Glasshouse skal du klikke her
Udvalgte virksomheder
BIG AART Architects Rørbæk og Møller Arkitekter
JJW Arkitekter Henning Larsen DEM Danish Energy Management
COWI MOE OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører