GLASSHOUSE SAMLER
MÆNGDER FRA FLERE MODELLER
TIL SAMLET BEARBEJDNING

GENNEMSIGTIGHED
PÅ TVÆRS AF MODELLER


Opgør mængder eller tjek om samme egenskaber og klassifikationer er brugt på tværs af alle projektets modeller!

Glasshouse gør det muligt at samle mængder, bygningsdele og egenskaber fra alle modeller på tværs af fag og sektionering.

Ved automatisk at trække værdierne fra alle modeller minimerer Glasshouse tidsforbrug og fejlkilder, fordi manuelle udtræk elimineres.

ARBEJD MED MÆNGDER I GLASSHOUSE OG EXCEL
Når alle modeller på tværs af fag og sektioneringer er samlet, kan mængder, bygningsdele og data også bearbejdes samlet i Glasshouses bygningsdelsjournal.

Hvis du foretrækker det, kan mængder og data også eksporteres fra bygningsdelsjournalen til Excel.

Når rettelser er udført, skubber Glasshouse automatisk rettelserne tilbage til de enkelte modeller.

Det skaber transparens igennem hele byggeprojektet.
Fagmodeller


FAGMODELLER
En ensrettet og samlet tilbudsliste betyder et stærkere udbudsmateriale. Det er bare en omstændelig proces, hvis mængder fra alle fagmodeller skal opgøres enkeltvis og manuelt.

Glasshouse samler mængder, bygningsdele og egenskaber på tværs af eksempelvis kontruktions-, arkitekt-, vvs- og el-modeller i et samlet overblik på tværs af fagmodellerne.

Ved at se mængder og bygningsdele på tværs af fag kan grænseflader mellem fag identificeres, så el-ingeniøren eksempelvis kan give input til solcelleanlægget.
Sektioneret model


SEKTIONEREDE MODELLER
Ved at samle jeres modeller på tværs af sektioneringer (eksempelvis byggeprojektets øst- og vestfløj) skaber Glasshouse et samlet overblik indenfor det enkelte fag.

Mængderne indenfor faget bliver mere overskuelige og forskellige objekter for samme bygningsdel kan opdages.
Har I også brug for at arbejde med mængder på tværs af modeller?

...eller vil du se, hvornår du skal betale for Glasshouse? Så klik her
Du kan også læse mere om, hvordan du kommer videre med Glasshouse her.
Udvalgte virksomheder
BIG AART Architects Rørbæk og Møller Arkitekter
JJW Arkitekter VIA University College DEM Danish Energy Management
COWI MOE OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører